آموزشگاه فنی و حرفه ای هوش برتر

آموزشگاه علمی آزاد ذهن برتر

آخرین اخبار

آخرین مطالب وبلاگ

الکترونیک

مقاومت

مقاومت در تشریح قانون اهم با مقاومت و مفهوم آن آشنا شدیم. در توضیح مقاومت در ابتدا مقدمه ای از مفهوم آن بیان میکنیم و

ادامه مطلب »
الکترونیک

خازن

خازن چیست؟ خازن عبارت است ازاجتماع دو یا چند صفحه که در بین آنها یک ماده عایق بنام دی الکتریک قرار گرفته به نحوی که

ادامه مطلب »

نظرات کارآموزان دوره های فن آوران