نگهداري پیشگیرانه و عیب یابی تجهیزات پزشکی اتاق عمل

چگونه یک تکنسین تعمیر تجهیزات پزشکی شویم؟

حرفه به عنوان تکنسین تعمیر تجهیزات پزشکی می تواند هم سودآور و هم پر پرستیژ باشد. مهم است که با گرفتن گواهینامه در رشته خود شروع به کار کنید. این کار به کارفرمایان نشان می دهد که شما مهارت ها و دانش لازم برای انجام صحیح کار را دارید(دوره آموزشی تعمیرات تجهیزات پزشکی).

شما همچنین باید در مورد آخرین فن آوری ها و تکنیک های مورد استفاده در صنعت به روز باشید. این به شما کمک می کند تا بهترین مراقبت ممکن را به بیماران ارائه دهید. علاوه بر این، ایجاد روابط با سایر متخصصان در این زمینه مهم است. آنها می توانند مشاوره و راهنمایی در مورد چگونگی موفقیت در این زمینه رقابتی ارائه دهند

عناوین

 1. توانايي كاربري، عيب يابي و نگهداري پيشگيرانه دستگاه الكتروكوتر
 2. توانايي كاربري، عيب يابي و نگهداري پيشگيرانه دستگاه ماشين بيهوشي
 3. توانايي كاربري، عيب يابي و نگهداري پيشگيرانه دستگاه مانيتورينگ علائم حياتي
 4. توانايي كاربري، عيب يابي و نگهداري پيشگيرانه دستگاه راديولوژي موبايل
 5. توانايي كاربري، عيب يابي و نگهداري پيشگيرانه تختهاي اتاق عمل
 6. توانايي كاربري، عيب يابي و نگهداري پيشگيرانه دستگاه ساكشن و ابزار جراحي
 7. توانايي كاربري، عيب يابي و نگهداري پيشگيرانه تجهيزات استريليزاسيون
 8. توانايي كاربري، عيب يابي و نگهداري پيشگيرانه دستگاه پالس اكسيمتر
 9. توانايي كاربري، عيب يابي و نگهداري پيشگيرانه چراغ سيالتيك

استاندارد آموزش

عنوان1:

توانايي كاربري، عيب يابي و نگهداري پيشگيرانه دستگاه الكتروكوتر

دانش:

 1. اصول كار دستگاه الكتروكوتر
 2. شناخت انواع اسيلاتورها
 3. شناخت كلي دستگاه الكتروكوتر جراحي
 4. اصول كاردستگاههاي الكتروكوتر حرارتي
 5. اصول كار دستگاههاي الكتروكوتر فركانسي

مهارت :

 1. ايمني در برابر الكتروكوتر فركانسي
 2. عيب يابي لوازم جانبي و تست سالم بودن يا خراب بودن لوازم جانبي شناخت كلي و طريقه وصل كردن به دستگاه
 3. تست و عيب يابي مدارهات داخلي دستگاه الكتروكوت
 4. شناخت عيوب منبع تغذيه و رفع عيیب
 5. رفع عيب و شناخت قسمت Cut
 6. رفع عيب و شناخت قسمتCOAG
 7. ر فــــع عيــــب و شــــناخت قــــست كنتــــرل خروجــــی AMP_POWER_OUT

عنوان2:

توانايي كاربري، عيب يابي و نگهداري پيـشگيرانه دسـتگاه ماشـين بيهوشي

دانش:

 1. تاريخچه ماشين هاي بيهوشي و مسير تكاملي آن
 2. اصول كار ماشين بيهوشي در اتاق عمل
 3. آشنايي با گازهاي بيهوشي
 4. تاريخچه حفاظت اتاق هاي عمل دربرابرگازهاي بيهوشي

مهارت:

 1. آشنايي با فلوتك و گيج هاي مانومتر و اكـسيژن و گازهـاي طبـي بيهوشي
 2. اشنايي با نحوه اتصال به بيمار
 3. رفع عيب از قسمت هاي مختلف دستگاه بيهوشي
 4. كاربري لوازم جانبي مصرفي و دائمي ماشين بيهوشي
 5. آشنايي با تست شـيرهاي برقـي و كنترلرهـاي گازهـاي طبـي و اكسيژن
 6. كاربري مانيتورهاي نشان دهنده عمق بيهوشي
 7. عيب يابي قسمتهاي مختلف مانيتور نشان دهنده عمق بيهوشي

عنوان3:

توانايي كاربري، عيب يابي و نگهداري پيشگيرانه دستگاه مانيتورينگ علائم حياتي

دانش:

 1. تاريخچه مانيتورينگ علائم حياتي در پزشكي
 2. انواع مانيتورينگ هاي علائم حياتي
 3. پارامترهاي علائم حيـاتي در مانيتورينگهـاي پزشـكي EKG، SPO2 ، heart rate،  tempreture ، pressure blood non-Invasive

مهارت:

 1. اپراتوري دستگاه ، طريقه اتصال به بيمار ، لوازم جانبي
 2. عيب يابي و رفع عيب لوازم جانبي رفع با استفاده از مولتي متر و دستگاه سيمولاتر علائم حياتي
 3. تست طبقات مختلف مانيتورينگ علائم حياتي همراه باشرح وظايف هركدام بطوركلي
 4. طريقه رفع علل ايجاد نويز و پارازيت و شناخت منبع پارازيت و تشخيص آن مانند 50hz ، فيبريلاسيون ، لرزش اندامي و غيره
 5. اصول كاركرد وظيفه المانهاي الكترونيكي و مكانيكي فشارNIBP ، شناخت قطعات معيوب وطريقه تعويض و تهيه قطعات و نگهداري آن روي مانيتورينگ
 6. ايمني الكتريكي سيم ارت و تست آن
 7. عيب يابي و رفع عيب قسمتهاي مختلف مانيتورينگ علائم حياتي به صورت جزء به جزء
 8. نگهداري مانيتورينگ در بخشهاي بيمارستاني و كلينيكي و حاضر بكار بودن دستگاه
 9. نگهداري دستگاه در موارد غيرلزوم و تست باطري بطور كامل
 10. سانترال كردن مانيتورينگ ها

عنوان4:

توانايي كاربري، عيب يابي و نگهداري پيشگيرانه دستگاه راديولوژي موبايل

دانش :

 1. تاريخچه راديولوژي موبايل
 2. طيف امواج الكترو مغناطيس
 3. كاربردها
 4. ملزومات توليد اشعه ايكس
 5. منبع تغذيه(منبع انرژي) و انواع آن
 6. جريان مستقيم(DC) و جريان متناوب(AC)
 7. مبدلها
 8. نوسانات ولتاژ خط و راهاي جبران آنها(Compensation)
 9. فيلامان گرم منبع توليد الكترون- منحني ترمويونيك
 10. ولتاژ فشار قوي(T.H)
 11. هدف (تارگت)
 12. آند
 13. زاويه آند
 14. ظرفيت حرارتي اند
 15. ريتينگ تيوب
 16. تيوبهاي اختصاصي
 17. عوامل موثر در انتخاب تيوب

مهارت:

 1. تنظيم فاكتور هاي اساسي در تهيه كليشه راديوگرافي
 2. تست يك مولد اشعه ايكس
 3. حد اكثر ظرفيت مجاز(rating) در ژنراتورهاي اشعه ايكس
 4. تست ژنراتور هاي تك فاز كانونشنال1phase conventional x-ray generator
 5. تست ژنراتور هاي سه فاز كانونشنال
 6. تست ژنراتور هاي ولتاژ ثابت
 7. تست ژنراتور هاي فركانس متوسط و فركانس بالا
 8. تست ژنراتور هاي خازني
 9. عيب يابي تخت هاي راديوگرافي ساده
 10. عيب يابي ستونهاي نگهدارنده تيوب

عنوان5:

توانايي كاربري، عيب يابي و نگهداري پيشگيرانه تختهاي اتاق عمل

دانش :

 1. تاريخچه تختهاي بيمارستاني
 2. اصول تختهاي غير بستري ، جراحي ، زايمان ، تراپي ، راديولوژي ، معاينه ، برانكاردها و ضايعات اندام تحتاني- حفاظ دار بزرگسال- مراقبت ويژه كودكان
 3. تختها هيدروليكي و اصول آن و شناخت قسمتهاي مختلف تختهاي هيدروليكي و روغن استفاده شده در آن و طريقه ليك كـيج گيـري و نشتي روغن

مهارت:

 1. هواگيري تعويض اورينگ و واشرهاي روغن تست فشار
 2. تست قسمتهاي مختلف تختهاي الكتريكي و الكترونيكي بطور كامل
 3. تست و عيب يابي و رفع عيب ازموتورهاي الكتريكي استفاده شده درتختهاي پزشكي ،گيربكسهاي چپ گرد و راست گرد و طريقه روان كاري و روغن كاري تخت ها رفع عيب از قسمتهاي الكتريكي قطعات مكانيكي و المانهاي الكترونيكPOWER، تست خرابي و رفع عيب و تهيه قطعات ، مشابه ها و معادل ها ، تعويض المانها
 4. ايمني الكتريكي سيم ارت در تختهاي پزشكي حفاظت الكتريكي محل تختها نصب نگهداري درزمان استفاده
 5. طريقه تست و عيب يابي كنترل ريموت ، فركانسهاي مجاز و استفاده از ريموتها
 6. نگهداري قسمتهاي الكتريكي و الكترونيكي در برابر رطوبت تميز كاري و ضد عفوني تخت در بخشهاي عفوني
 7. پوزيشن هاي مختلف مورد لزوم در اتاق عملهاي ارتوپدي،جراحي عمومي، جراحي قلب، زنان زايمان
 8. روانكاري تختهاي اتاق عمل نگهداري پيشگيرانه حفاظت الكتريكي

عنوان6:

توانايي كاربري، عيب يابي و نگهداري پيشگيرانه دستگاه ساكشن و ابزار جراحي

دانش :

 1. تاريخچه ساكشن هاي پزشكي و انواع آنها
 2. استفاده ساكشن در بخشهاي مختلف بيمارستاني و كلينيكي
 3. انواع ساكشن هاي روغني، ديافراگمي،پيستوني،و خلاء حرارتي
 4. ابزارهاي جراحي از قديم تا به امروز تحول و تنوع ابزار جراحي
 5. ابزارهاي جراحي بطور كامل نگهداري استريل و ضدعفوني انواع ابزار جراحي
 6. ابزار جراحي مورد استفاده در عمل هاي عمومي
 7. ابزار جراحي مورد استفاده در عمل جراحي مغز و اعصال
 8. ابزار جراحي مورد استفاده در عمل زنان و زايمان
 9. ابزار جراحي مورد استفاده در چشم و گوش و بيني
 10. ابزار جراحي مورد استفاده در جراحيهاي ارتوپدي

مهارت:

 1. لوازم جانبي دستگاههاي ساكشن و اپراتوري وصل به بيمار
 2. ايمني از نظر آلودگي ضد عفوني تميزكردن لوازم جانبي
 3. رفع عيب از ساكشنهاي ديافراگمي تست دريچه ها ( سوپاپهاي ساكشن)پ
 4. ايمني الكتريكي سيستم ارتينگ ساكشن ايمني در برابر خطرات الكتريكي و اطمينان
 5. طريقه بازكردن و بستن مسير ساكشن دستگاه وشناخت قطعات مكانيكي
 6. نگهداري ساكشن درزمان عدم لزوم و حاضر بكاربودن دستگاه
 7. عيب يابي جزء به جزءساكشن هاي مديكال
 8. تعميرات اوليه روانكاري آچاركشي
 9. تعميرات ثانويه شامل نقطه جوش ، جوش آرگون ، سوهان زني ، سمباده زني
 10. نگهداري ابزار جراحي در ستهاي مربوط بـه نـوع عمـل و امـاده بودن جهت امور جراحـي و آمـاده نمـودن آنهـا جهـت اسـتريل در اتوكلاوهاي استريل در بخش CSR يا در اتاق عمل

عنوان7:

توانــايي كــاربري، عيــبيــابي و نگهــداري پيــشگيرانه تجهيــزات استريليزاسيون

دانش :

 1. استاندارد شرايط فيزيكي و عمومي اتاق استريل
 2. تئوري استريليزاسيون ومفهوم SAL
 3. واحد CSR در بيمارستان
 4. طبقه بندي انديكاتورهاي شيميايي ISO11140

مهارت:

 1. تست و انجام فرايندValidation و كنترل كيفيت استاندارد شرايط فيزيكي و عمومي اتاق استريل
 2. بررسي حداقل تجهيزات و ابزار لازم درواحد استريلCSR
 3. انجام انواع روشهاي متداول استريليزاسيون
 4. مكانيسم عملكرد اتوكلاو به زبان ساده
 5. طبقه بندي اتوكلاوها و آشنايي با ساختار اتوكلاوهاي گراويتـي و پري وكيوم و اهميت پمپ وكيوم

عنوان8:

توانايي كاربري، عيبيابي و نگهـداري پيـشگيرانه دسـتگاه پـالس اكسيمتر

دانش :

 1. تاريخچه و اصول كار دستگاههاي پالس اكسيمتر
 2. كــاربري دســتگاه پــالس اكــسيمتر در ICU وCCU NICU پروب نوزاد ، بزرگسال و پروبهاي وصل به گوش و يا به انگشت پا

مهارت:

 1. عيب يابي و رفع عيب لوازم جانبي دستگاه شامل كابل بـرق ارت و سنسور گيرنده فرسـتنده و پـروب انگـشتي ، تـست سنـسورهاي گيرنده و فرستنده ، عيب يابي دستگاه تا پروب انگشتي
 2. عيب يابي و رفع عيـب قـسمتهاي الكترونيـك طبقـات تقويـت كننده ايزوله
 3. تـست لـوازم و المانهـاي الكترونيكـي ، تهيـه قطعـات و طريقـه تعويض المانهاي خاص كه دردستگاههاي پالس اكـسيمتر اسـتفاده مي شوند
 4. طريقه نگهداري دستگاه و حاضر بكار بودن دستگاه و در مواقع عدم نياز
 5. ايمني الكتريكي و حفاظت دستگاه ، كاربر وبيمار در برابر خطرات الكتريكي 

عنوان9:

توانايي كاربري، عيبيابي و نگهداري پيشگيرانه چراغ سيالتيك

دانش :

 1. تاريخچه روشنايي و چراغهاي سيا لتيك و نور در جراحي پزشك
 2. كاربرد چراغ سيالتيك در اتاق عمل و نوع فوكوس در عمل هـا یمختلف
 3. توضيحات لامپهاي استفاده شده در چراغ سيا لتيك و مزايا و معايب آنها از قديم تا به امروز

مهارت:

 1. طريقه نگهداري ضد عفوني- روانكاري فوكوس و تميزكاري چراغها در اتاق عمل
 2. طريقه سريع عيب يابي در زمان خرابي چراغ و تست قسمتهای مختلف الكتريكي شامل ديمرها و كليدها و مسير سيم كشي با ي مولتي متر
 3. طريقه نگهداري لامپ و تست آنها و تهيه و تعويض انواع لامپهاي هالوژنه و متفرقه
 4. تست انواع چراغهاي جراحي عمومي ، مغز و اعصاب ، زنان زايمان و چراغهاي عمل سرپایی ،عمل هاي طولانی
 5. ايمني الكتريكي وحفاظت الكتريكي در برابر جريان نشتي و سـيم ارتينگ جهت حفاظت پرسنل و بيمار

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نگهداري پیشگیرانه و عیب یابی تجهیزات پزشکی اتاق عمل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 2 =

محصولات مرتبط

ارتباط با مدیریت