مسئول ايمني در شبکه هاي توزيع برق

 

عناوین:

 1. تشخيص عوامل زيان آور محيط كار بر اساس اصول ايمني و بهداشت حرفه اي
 2. انجام كمك هاي اوليه و اقدامات پس از حادثه
 3. يشگيري از انواع حوادث و ضايعات
 4. بكارگيري وسائل و تجهيزات ايمني فردي وگروهي (عمليات خط سرد و خط گرم ) و ماشين آلات
 5.  مهار انواع حريق و پيشگيري از آنها
 6. آزمايش بي برقي، تخليه مدار و نصب ارت موقت
 7. قطع و وصل در پستهاي توزيع
 8. تشخيص حريم
 9. نجات فرد آسيب ديده در ارتفاع
 10. آموزش اصول ايمني به زيردستان
 11. ايمن سازي تاسيسات برق

استاندارداموزش:

عنوان1:

تشخيص عوامل زيان آور محيط كار بر اساس اصول ايمني و بهداشت حرفه اي

دانش:

 1. اصول تشخيص عوامل زيان آور و مخاطرات محيط كار
 2. اقدامات كنترلي مناسب در مواجهه با خطرات كار
 3. عوامل ارگونوميكي
 4. عوامل فيزيكي زيان آور
 5. عوامل شيميايي زيان آور
 6. عوامل زيست شناختي زيان آور
 7. عوامل روانشناختي زيان آور
 8. استانداردهاي ايمني، بهداشت و محيط زيست

مهارت:

 1. بازديد و اشراف به شرايط محيط كار با استفاده از چك ليست
 2. كنترل عوامل مخاطره آميز با استفاده از چك ليست
 3. جهت اصلاح تشخيص روشهاي مقابله با خطرات(فيزيكي،شيميايي، برقي…)با استفاده از چك ليست

عنوان2:

انجام كمك هاي اوليه و اقدامات پس از حادثه

دانش:

 1. مباني كمكهاي اوليه
 2. علائم حياتي
 3. علل و علائم بروز شوك
 4. علل اختلالات تنفسي
 5. معلوليت ها و سوختگي ها و درجه بندي آنها
 6. روش كار با وسايل امداد و نجات
 7. برق زدگي
 8. برق گرفتي

مهارت:

 1. كمك رساني به مصدومين
 2. حمل و نگهداري و انتقال مجروح
 3. انجام كمكهاي اوليه در برخورد با شوك
 4. انجام اقدامات فوري مقابله با سوختگي
 5. ثبت حوادث و ميزان جراحات كار
 6. تجزيه و تحليل حوادث در محيط كار و اطلاع رساني نتايج به منظور پيشگيري از وقوع مجدد

عنوان3:

پيشگيري از انواع حوادث و ضايعات

دانش:

 1. تعاريف خطر، حادثه، ضايعات و ايمني
 2. انواع برق گرفتگي و عوامل موثر در آن
 3. آرك زدگي و روشهاي مقابله با آن
 4. سقوط از ارتفاع و روشهاي صحيح صعود و فرود و كار در ارتفاع
 5. خطرات و تهديدهاي محيط كار(قبل،حين، و پس از انجام كار)
 6. روشها و تجهيزات تشخيص و شناسايي خطاها و معايب در شبكه هاي توزيع

مهارت:

 1. صعود، فرود و انجام كار در ارتفاع بصورت صحيح
 2. استفاده از لوازم ايمني فردي و گروهي
 3. استفاده از مولتي متر، فازمتر دوبل
 4. فعاليت ايمن در مقابل تابلوهاي برق جهت پيشگيري از بروز آرك و ساير تهديدات

عنوان4:

بكارگيري وسائل و تجهيزات ايمني فردي و گروهي (عمليات خط سرد و خط گرم ) و ماشين آلات

دانش:

 1. اهميت حفاظت از سر و كلاه ايمني برقكاران
 2. اهميت حفاظت از دستها و دستكش ايمني برقكاران
 3. اهميت حفاظت از پاها و كفشهاي ايمني برقكاران
 4. اهميت حفاظت از صورت و چشمها و حفاظ مناسب
 5. اصول حفاظت از بدن در مقابل عبور جريان برق فاكتورهاي دخيل در انتخاب تجهيزات ايمني تجهيزات و ابزار عايق جهت كار با قسمتهاي برقدار
 6. لوازم تست و كنترل بي برقي
 7. روشهاي نگهداري و تست تجهيزات ايمني فردي و گروهي
 8. تجهيزات ايمني كار با خط گرم
 9. اصول كار ايمن با ماشينآلات(جرثقيل، بالابر، چكش برقي)

مهارت:

 1. شناسايي و استفاده صحيح از تجهيزات و لوازم حفاظت فردي و گروهي
 2. استفاده از تسترها
 3. استفاده از تجهيزات عايق جهت كار با قسمتهاي برقدار
 4. بارگيري،حمل و تخليه ايمن تأسيسات و تجهيزات(جرثقيل،تريلي،كاميون، بالابر…)
 5. به كارگيري چكشهاي برقي و هيدروليكي
 6. به كارگيري ابزار و تجهيزات خط گرم
 7. انجام تستهاي اوليه ابزار و تجهيزات ايمني

عنوان5:

مهار انواع حريق و پيشگيري از آنها

دانش:

 1. تعاريف رايج در بحث حريق
 2. طبقه بندي حريق ها
 3. وسائل اطفاء حريق و خاموش كننده ها ا
 4. اصول مهار حريق

مهارت:

 1. خاموش كردن آتش(سرد كردن آتش)
 2. قطع كردن هوا يا اكسيژن
 3. قطع يا دور ساختن موادسوختني
 4. بكارگيري انواع كپسولهاي آتش نشاني
 5. رفع خاموشي در شبكه هاي فشار ضعيف
 6. رفع خاموشي در شبكه هاي فشار متوسط

عنوان6:

آزمايش بي برقي، تخليه مدار و نصب ارت موقت

دانش :

 1. شبكه هاي فشارضعيف
 2. شبكه هاي فشار متوسط
 3. تابلوهاي توزيع و تجهيزات منصوبه در آنها
 4. لوازم و تجهيزات تست بي برقي
 5. لوازم و تجهيزات تخليه
 6. لوازم و تجهيزات زمين كردن شبكه
 7. اصول زمين كردن
 8. دستورالعمل ثابت بهره برداري

مهارت:

 1. تخليه ولتاژهاي مانده در هاديها
 2. كنترل و تست بي برقي شبكه هاي فشارضعيف
 3. كنترل و تست بي برقي شبكه هاي فشار متوسط
 4. نصب ارت موقت
 5. پياده سازي فرايند صدور اجازه كار و ضمانت نامه

عنوان7:

قطع و وصل در پستهاي توزيع

دانش:

 1. علائم كليدها در نقشه هاي الكتريكي
 2. انواع كليدهاي فشارضعيف
 3. انواع كليدهاي فشارمتوسط
 4. اصول ايمني قطع و وصل كليد

مهارت:

 1. قطع و وصل كات آوتها با استفاده از پرچ عايق
 2. قطع و وصل كليدهاي فشارضعيف (كليد فيوزها، كليدهاي اتوماتيك و فيوزهاي چاقويي )
 3. قطع و وصل كليدهاي فشار متوسط هوايي (سكسيونر هوايي ، ريكلوزر و)
 4. قطع و وصل كليدهاي فشار متوسط زميني (ديژنكتور ، سكسيونرو)

عنوان8:

تشخيص حريم

دانش:

 1. حريم ايمني
 2. انواع حريم قانوني در شبكه هاي توزيع و انتقال برق

مهارت:

 1. تشخيص اندازه حريم درجه 1 در شرايط و سطوح ولتاژي مختلف
 2. تشخيص اندازه حريم درجه 2 در سطوح ولتاژي مختلف
 3. تشخيص ميزان حريمهاي تقاطعي (شبكه برق با ولتاژهاي متفاوت، خط آهن، انواع جاده، خطوط مخابراتي، خطوط انتقال گاز و نفت، شبكه آب و فاضلاب و)

عنوان9:

نجات فرد آسيب ديده در ارتفاع

دانش:

 1. تجهيزات و وسايل حفاظت فردي جهت كار در ارتفاع
 2. ابزارشناسي كار در ارتفاع(انواع اتصالات-كمربندايمنيطناب نجات- انواع گره ها)
 3. آشنايي با علايم حياتي

مهارت:

 1. استفاده از تجهيزات ايمني كار در ارتفاع
 2. امداد به شخص مصدوم در ارتفاع
 3. انتقال مصدوم به مكان مناسب جهت مداوا

عنوان10:

آموزش اصول ايمني به زيردستان

دانش:

 1. اصول برنامه ريزي ايمني و حفاظت كار
 2. ارتباطات و عناصر آن
 3. روش و اصول رهبري
 4. سازماندهي در مسائل ايمني
 5. اصول برقراري ارتباط با عامل انساني

مهارت:

 1. تعامل با پرسنل
 2. انتقال مطالب

عنوان11:

ايمن سازي تاسيسات برق

دانش:

 1. چيدمان تاسيسات در شبكه هاي توزيع
 2. انواع قفل و بستهاي رايج در شبكه
 3. حفاظ و انواع حفاظ
 4. تجهيزات و شبكه نا ايمن

مهارت:

شناسايي تجهيزات و شبكه نا ايمن با استفاده از چك ليست جهت پيشگيري و اصلاح

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مسئول ايمني در شبکه هاي توزيع برق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 2 =

محصولات مرتبط

ارتباط با مدیریت