سرويس و نگهداري ترانسفورماتورهاي توزيع

عناوین

 1. بکارگیری ضوابظ ايمني، بهداشت و محیط زيست (HSE )در سرويس و نگهداری ترانسفورماتور های توزيع
 2. نصب ترانسفورماتورها
 3. نصب و سرويس و تست اجزای ترانسفورماتورهای توزيع
 4. نصب و سرويس و تست تجهیزات حفاظتي و اندازه گیری ترانسفورماتورهای توزيع
 5. نصب تجهیزات و اتصالات جانبي ترانسفورماتور توزيع
 6. تحلیل وضعیت ظاهری ترانسفورماتور توزيع
 7. انجام سرويس های دورهای ترانسفورماتورهای توزيع

استاندارداموزش

عنوان 1:

بکارگیری ضوابط ايمني، بهداشت و محیط زيست  (HSE )در سرويس و نگهداری ترانسفورماتور

دانش:

 1. صنعت برق
 2. نواع خطر، حادثه، ايمني و کنترل ضايعات
 3. برق گرفتگي و عوامل مورر بر شدت آن
 4. آرک زدگي و روشهای مقابله با آن

مهارت:

 1. انجام اقدامات ضروری در زمان برق گرفتگي
 2. انجام چیدمان تاسیسات شبکه توزيع بر اساس حريم آنها
 3. نصب تجهیزات هشدار دهنده

عنوان 2:

نصب ترانسفورماتورها

دانش:

 1. ترانسفورماتور و کاربردهای آن
 2. ترانسفورماتورهای کاهنده و افزاينده
 3. ترانسفورماتورهای خشک و روغني، هرمتیک
 4. سطح ولتاژ استاندارد ترانسفورماتورهای تولید، انتقال و توزيع
 5. انواع ترانسفورماتورها از نظر نوع قرارگیری سیم پیچها
 6. اصول کار ترانسفورماتور
 7. استاندارد سطح تبديل ولتاژها
 8. سطح ولتاژ استاندارد ترانسفورماتور خاص
 9. استانداردهای IEC و IEEE در حوزه ترانسفورماتور

مهارت:

 1. محاسبه تلفات در ترانسفورماتور
 2. محاسبه موقعیت مناسوب و اسوتاندارد نصوب ترانسوفورماتور هوايي
 3. محاسبه موقعیت مناسب و اسوتاندارد، نصوب ترانسوفورماتور زمیني
 4. نصب ترانسفورماتورهای هوايي و زمیني

عنوان3:

نصب و سرويس و تست اجزای ترانسفورماتور توزيع

دانش:

 1. بدنه ترانسفورماتور توزيع
 2. هسته ترانسفورماتور توزيع
 3. بوشینگهای ترانسفورماتور توزيع
 4. سیستم خنک کننده و عايق ترانسفورماتور توزيع
 5. منبع انبساط روغن (کنسرواتور)ترانسفورماتور توزيع روغني
 6.  محفظه رطوبتگیر (سیلیکاژل) ترانسفورماتور توزيع
 7. روغن نمای ترانسفورماتور توزيع
 8. ترمومتر ترانسفورماتور توزيع
 9. رله بوخهلتس ترانسفورماتور توزيع
 10. شاخک های جرقه گیر ترانسفورماتور توزيع
 11. تپ چنجر ترانسفورماتور توزيع
 12. مقره سرامیکي و سیلیکوني (پالگین(

مهارت:

 1. نصب وسرویس مقره های بوشینگ اولیه وثانویه ترانسفورماتورواجزامربوطه
 2. نصب وسرویس بوشینگ سرامیکی وپلاگین وتمایز انها براساس جنس
 3. تست سلامت سیستم خنک کننده و عايق ترانسفورماتور
 4. نصب و سرويس شاخک های برقگیر ترانسفورماتور توزيع
 5. تست محفظه سیلیکاژل ترانسفورماتور توزيع
 6. تست روغن نما به منظور تشویص میزان سطح روغن ترانسفورماتور

عنوان 4:

نصب و سرويس و تست تجهیزات حفاظتي و اندازه گیری ترانسفورماتورهای توزيع

دانش:

 1. رله بوخهلتس ترانسفورماتور توزيع و آنالیز آن
 2. ترمومتر و روغن نما ترانسفورماتور توزيع
 3. فیوز قطع کننده (کات اوت) و شراي عملکرد
 4.  برقگیر و آنالیز کارکرد آن
 5. دژنگتور قابل قطع زير بار
 6. اتصال زمین (ارت) حفاظتي ترانسفورماتور توزيع

مهارت:

 1. خواندن ترمومتر و روغن نما ترانسفورماتور
 2. تست و بررسي وضعیت گوی رله بوخهلتس ترانسفورماتور
 3. محاسبه بهترين محل نصب اتصال زمین ترانسوفورماتور توزيع و اجرای آن
 4. محاسبه و انتخاب فیوز لینک مناسب
 5. نصب و سرويس فیوز کات اوت
 6. تنظیم رله دژنگتورهای قابل قطع زير بار

عنوان5:

نصب تجهیزات و اتصالات جانبي ترانسفورماتور

دانش:

 1. مواد افزايش خاصیت عايقي
 2. کابلهای ورودی و خروجي
 3. سرکابل
 4. تابلو تقسیم ترانسفورماتور توزيع
 5. مقاومت اتصال زمین (ارت(
 6. مقره های اتکايي

مهارت:

 1. محاسبه سطح مقطع و تعداد کابلهای خروجي با ظرفیت ترانسفورماتور
 2. نصب کابلشو کابل بوسیله پرس کابلشو هیدرولیکي و دستي
 3. نصب تجهیزات حفاظتي تابلو زير ترانسفورماتور
 4. اندازه گیری مقاومت زمین با دستگاه ارت تستر

عنوان6:

دانش:

تحلیل وضعیت ظاهری ترانسفورماتور توزيع

 1. رنگ سیلیکاژل رطوبت گیر در مواقع مختلف
 2. نشتي شیر تخلیه ترانسفورماتور توزيع
 3. نشتي بوشینگ ها و واشرهای ترانسفورماتور روغني
 4. وضعیت ظاهری شاخک های برقگیر
 5. مقره ها و کارايي آنها

مهارت:

 1. انجام تست سلامت اتصالات نگهدارنده ترانسفورماتور توزيع
 2. انجام تست سلامت کیفیت رنگ بدنه ترانسفورماتور توزيع
 3. تصويربرداری گرمايي از اتصالات الکتريکي نقاط مختلف در ترانسفورماتور توزيع

عنوان7:

سرويس های دورهای ترانسفورماتورهای توزيع

دانش:

 1. شناسنامه ترانسفورماتور توزيع
 2. نحوه آچارکشي اتصالات ترانسفورماتور توزيع
 3. نشتي های ترانسفورماتور روغني
 4. نحوه تست ترمومتر ترانسفورماتور
 5. نحوه تست رله بوخهلتس ترانسفورماتورپ
 6. نحوه تست روغن ترانسفورماتور توزيع
 7. نحوه بررسي لوله های محافظ کابل خروجي و کابل الکتورود اتصال زمین (ارت) ترانسفورماتور توزيع
 8. اصول انجام عملیات قطع و وصل، مانور، رويه اداری اعموال خاموشي (دريافت مجوز) و انجام کار به صورت گروهي

مهارت:

 1. تشخیص نوع ترانسفورماتور و مشخصوات فني آن در فرم بازديد
 2. تعیین بازه های زماني سرويس و نگهداری
 3. تست مقاومت عايقي ترانسفورماتور
 4. شست و شوی ترانسفورماتور
 5. نظافت ترانسفورماتور توزيع
 6. تعويض روغن و سیلیکاژل محفظه رطوبت گیر ترانسفورماتور روغنی
 7. بررسي بوشینگهای فشارقوی و فشارضعیف از نظر سلامت

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سرويس و نگهداري ترانسفورماتورهاي توزيع”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + 16 =

محصولات مرتبط

ارتباط با مدیریت