دستور کار شماره 24 آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

capacitor-charging

هنرجویان محترم  پایه دهم ، ضمن تبریک مناسبت شب یلدا طبق هماهنگی جهت آماده سازی ومرور مطالب تئوری درمورد موضوع دستور کار مداردشارژخازن فایل مورد نظر را با ( روی دستور کار 24)  دانلودنموده وبایادداشت متن یا پرینت گرفتن از فایل ،دستور کار رابررسی ونحوه عملکرد شماتیک مدار و نحوه انجام مراحل آن را تحلیل و  آمادگی لازم را کسب نمایید.

ضمنا بعد از انجام آزمایش طبق زمانبندی اعلام شده از قبل فایل گزارش این آزمایش را ارسال نمایید.

آرزوی موفقیت برای همه شما هنرجویان محترم.

ارتباط با مدیریت