المپیاد مهارت استانی حرفه توسعه فضای ابری

IMG_۲۰۲۲۱۲۰۱_۱۰۴۸۲۹

این المپیاد روز پنج شنبه 1401/9/10 درمحل سایت آموزشگاه فنی ومهندسی هوش برتر برگزار شد .این المپیاد با حضور یک شرکت کننده از شهرستان شاهرود ودو داور ویک ناظر  از سازمان فنی وحرفه ای اجرا شد .

پیمایش به بالا

ارتباط با مدیریت