المپیاد مهارت استانی حرفه توسعه فضای ابری

این المپیاد روز پنج شنبه 1401/9/10 درمحل سایت آموزشگاه فنی ومهندسی هوش برتر برگزار شد .این المپیاد با حضور یک شرکت کننده از شهرستان شاهرود ودو داور ویک ناظر  از سازمان فنی وحرفه ای اجرا شد .  

بیستمین دوره المپیاد مهارت استانی(الکترونیک وفناوری طراحی گرافیک)

سه شنبه 1401/8/10بیستمین دوره المپیاد مهارت استانی باحضور شرکت کنندگان در دو حرفه الکترونیک وفناوری طراحی گرافیک درمحل آموزشگاه فنی ومهندسی هوش برتر برگزار شد.این رقابت از ساعت 9شروع شد وتا ساعت 16 به طول انجامید.گروه فناوری طراحی گرافیک با4 شرکت کننده از شهرستان های سمنان-شاهرود-دامغان-بیارجمندوگروه الکترونیک با دو شرکت کننده از شهرستان های شاهرود […]

ارتباط با مدیریت