📌جهش درآمد بانکها از کارمزد

جهش درآمد بانکها از کارمزد دستگاههای کارتخوان با توجه به افزایش نرخ کارمزدهای بانکی دور از انتظار نبود که خالص درآمد بانکها از کارمزد در فصل بهار ۱۴۰۲ جهش کند. ضمنا در بین بانک‌‌ها، بانک ملت با درآمد کارمزد ۴۴۹۵ میلیارد تومانی و سود کارمزد ۳۸۰۳ میلیارد تومانی بیشترین درآمد و سود را داشته و […]

ارتباط با مدیریت