هنرستان البرز میزبان دانش آموزان پایه نهم دبیرستان سپهر

بازدید دانش‌آموزان پایه نهم از هنرستان فنی‌حرفه‌ای البرز در راستای هدایت تحصیلی