شیوه نامه شرکت در مسابقه عکاسی پرتره

عکس گرفتن به روش پرتره یک نوع ژانر عکاسی است که در آن عکاسی چهره اهمیت فراوانی دارد . عکس پرتره به طور خاص توجه به چهره انسان می شود.جذابیت عکس پرتره به قدری است که نه تنها عکاسان حرفه ای و با تجربه بلکه افراد عادی نیز مجذوب آن می شوند. در جمع های […]

ارتباط با مدیریت