اولین مسابقه عکاسی پرتره در استان سمنان

زمان ثبت‌نام و ارسال آثـــار: از 15 دی مـاه تا 15 بهمـــن ماه 1402 داوطلـــبان از طــــریق آدرس ســــایت edu-bartar.com درصفحـه اصــــلی اقــــدام بـه ثبـت نـام و ارسـال آثـار نمـایند. داوری و اعــــلام نتــــایــج: 20 بهمن ماه 1402 از طـــریق سایت آموزشــگاه هـوش بــرتـر جایــــــزه افــراد بـــرتــر: شرکت رایگان در دوره آموزش عکاسی پرتره به […]

ارتباط با مدیریت