قطعات الکترونیکی مورد استفاده در برد مدار

علی‌رغم زندگی در دنیایی پر از ابزارها و قطعات الکترونیکی، الکترون‌ها همچنان حجابی مرموز بر سر دارند. الکترون از نظر بصری قابل‌مشاهده نیست، بنابراین مکانیسم کار یک پروژه الکترونیکی بسیار انتزاعی به نظر می‌رسد. شما نمی‌توانید جریان را ببینید، فقط می‌توانید نتایج حاصل از آن را ببینید. به همین دلیل با در نظر گرفتن تولید […]

ارتباط با مدیریت