معافیت داروهای طبیعی و سنتی از ارزش افزوده

براساس بند (۹) از ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. در همین راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در نامه ای خطاب به کلیه ی شرکت های تولید کننده […]

ارتباط با مدیریت