اردوی رصدی دبیرستان سپهر و هنرستان البرز در محل اقامتگاه بومگردی ستاره کویر

با پایان یافتن امتحانات پایان سال،  اردوی رصدی دبیرستان سپهر و هنرستان البرز در محل اقامتگاه بومگردی ستاره کویر در روستای چاه‌جام برگزار  شد.