میزبانی هنرستان البرز از مدیریت محترم آموزش وپرورش شهرستان شاهرود

هنرستان البرزامروز 1401/9/16بمناسبت هفته بزرگداشت مدارس غیر دولتی مفتخر به میزبانی جناب آقای سید محمد موسوی مدیریت محترم آموزش وپرورش شهرستان شاهرود وجناب آقای ابراهیمی کارشناس محترم مدارس غیر دولتی وهمراهان بود. ایشان به همراه همراهان از بخش های مختلف هنرستان بازدید نمودند

ارتباط با مدیریت