چرا باید آموزش الکترونیک را از سنین پایین شروع کنیم؟

شاید بارها برای شمااین سوال پیش آمده باشد که تمامی فرمولهای دروس ریاضی یا آزمایشهای شیمی و…..بالاخره کجا برای ما کاربرد داردولزوم یادگیری آنها چیست .مطمئنا جواب قانع کننده ای دریافت نکرده اید.وهمین موضوع باعث ایجاد شبهه در ذهن همه دانش آموزان میشود که چه لزومی به یادگیری دروس تخصصی مانند ریاضی وشیمی و…وجود دارد. […]

ارتباط با مدیریت