مهندس یاریان

مشخصات فردی:

تاریخ تولد: 1362

کارشناسی حسابداری

سوابق کاری:

سازمان تامین اجتماعی 3ماه حسابهای
انفرادی ،کارمند
شرکت پیمانکاری فولاد خمش 9 ماه حسابدار
شرکت اینترنتی درنا 3 ماه حسابدار
شرکت سیمان بیارجمند 1 سال حسابدار

شرکت راه و ساختمانی شاهرود،میامی6 ماه حسابدار

شرکت حسابداری ارقام پژوهش نگیناز سال 92 ادامه دارد…

مدیر عامل موسسات و آموزشگاه های زبان خارجه از سال92 ادامه دارد…

حسابدار-مدیر مالی شرکت حفاظت نیرو شرق شاهوار از سال96ادامه دارد…

حسابدار-مدیر مالی شرکت آذران نیروی شاهوار از سال96

حسابدار-مدیر مالی شرکتهای معدنی طزره 1سال

رئیس حسابداری 2معدن شخصی خارج از شاهرود 8ماه رئیس

حسابداری شرکت های واقع در شهرک صنعتی از سال 93 ادامه دارد…

حسابدار-مدیر مالی کلینیک های پزشکی از سال93تا99

حسابدار-مدیر مالی پزشکان از سال 93ادامه دارد…

حسابدار-مدیر مالی اتحادیه صنف خیاطان از سال97 ادام دارد…

حسابدار-مدیر مالی آموزشگاه آزاد علمی قلم چی از سال 93الی97 حسابدار دفاتر بیمه کارآفرین وپاسارگادو…

از سال94 حسابدار -مدیرمالی شرکت بازرگانی کاشی و سرامیک تبریز

سال97 مدیر بخش واریزیها وانتقالی ها تنخواه دار واحد تنیس تربیت بدنی شاهرود و…

سال96 تخنواه دارومجری کارگاه عنوان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ICDL درجه 2
شرکت کیفیتت گستر شریف آمادگی شغلی در زمینه رایانه و زبان انگلیسی

ارتباط با مدیریت