مهندس محمد علی ملکی

مهندس محمدعلی ملکی
مدرک تحصیلی:کارشناسی برق قدرت
دانشگاه:صنعتی شاهرود
سابقه کار:از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۶ کارشناس حفاظت و از سال ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۲ سرپرست حفاظت منطقه شرق استان سمنان
سابقه آموزشی: تدریس رله و حفاظت در پست های فشار قوی و توضیع در آموزشگاه هوش برتر به مدت 4 سال
تدریس رله و حفاظت در پست های فشار قوی جهت اپراتورهای استان سمنان
تدریس رله و حفاظت در پست های فشار قوی جهت کارکنان شرکت های تانش ، آذرخش ، تانس ، نیرو توان

ارتباط با مدیریت