مهندس جواد سبزی کارانکارشناسی الکترونیک

متولد ۱۳۵۶

رزومه آموزشی وحرفه ای:

۱-مدیریت آموزشگاه هوش برتر از سال ۱۳۹۲ تا کنون با مجوز سازمان فنی وحرفه ای

۲-مدیریت اموزشگاه ذهن برتر از سال ۱۳۹۳ تا کنون

۳-موسس اموزشگاه ذهن برتر با مجوز آموزش وپرورش

۴-مدیریت بخش الکترونیک هنرستان البرز

۵-مدرس سازمان فنی وحرفه ای در قالب آموزش رشته های برق والکترونیک وفناوری اطلاعات درمراکز میامی وشاهرود وچهل دختر(ازسال1377)

۶-مدرس حرفه برق ساختمان درجه ۲و۱بمدت ۹سال

۷-مدرس حرفه برق صنعتی بمدت ۱۰ سال

۸-مدرس حرفه های الکترونیک آنالوگ وصنعتی ودیجیتال وبرنامه نویسی وتلفن همراه از سال ۱۳۹۲ تا کنون

۹-مدرس حرفه تعمیر ماشین های الکتریکی بمدت ۷ سال

۱۰-مدرس آموزش درصنایع درحرفه های ماشین های الکتریکی در شرکت توربو ژنراتور شاهرود والکترونیک صنعتی در شرکت فولاد شاهرود

۱۱-مدرس حرفه های فناوری اطلاعت از ۱۳۹۶ تا کنون

۱۲-مدرس دوره های الکترونیک سنین پایین از 9سال

۱۳-مدرس دوره های روباتیک سازمان فنی وحرفه ای وشرکت پیشروبات

۱۴-آزمونگر سازمان فنی وحرفه ای در رشته های برق والکترونیک وروباتیک از سال ۱۳۷۷ تا کنون

۱۵-داور المپیاد مهارت استانی درحرفه های الکترونیک وفتوگرافیک

۱۶-طراحی وپیاده سازی اتوماسیون صنعتی درشرکت خجسته رنگ میامی

۱۷-هوشمند سازی دستگاه های موزائیک سازی

۱۸-مدرس دوره های آنتن مرکزی وسیستم های حفاظتی واعلان حریق در مرکز فنی وحرفه ای برادران شاهرودبرادران

۱۹-مدرس دوره های ارتینگ وحفاظت استخدامی های شرکت توزیع برق شاهرود وبسطام در فنی وحرفه ای خواهران شاهرود

۲۰-آزمونگر حرفه اپراتوری پست های توزیع وانتقال برق

21-مدرس ومدیر آموزشگاه صنعتگران از سال۱۳۸۴تا ۱۳۸۹

۲۲-مدیریت نمایندگی استانی شرکت پیشروبات (کشور کره)

۲۳-کارمند رسمی شرکت برق منطقه ای سمنان (کارشناس پست های انتقال برق)ز سال 1380 تاکنون

۲۴-حضوردرپارک فناوری شاهرود تحت عنوان شرکت صنعت پژوه شاهرود از سال۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۶

۲۵-دارای تاییدیه طراحی دستگاه کنترل هوشمند دیزل خانه ها ودزدگیر هوشمند خودرو وکلبد هوشمند کولر از پارک فناوری استان

۲۶-تدریس واجرای ۷آزمایشگاه تخصصی الکترونیک وابزار دقیق (پنوماتیک وهیدرولیک)دانشگاه علمی وکاربردی فنی وحرفه ای شاهرود بمدت ۳سال

و…

 

ارتباط با مدیریت