مهندس منیره فیروزی

کارشناس مهندسی نرم افزار کامپیوتر

حرفه های مورد آموزش

  • ICDL
  • Photoshop
  • Corel draw
  • Corel video
  • Premiere
  • Freehand
  • Snagit
  • برنامه نویسی به زبان HTML
  • visio
  • شهروند الکترونیکی

تایپ ده انگشتی و …

سوابق کاری

• مدرس کامپیوتر در آموزشگاه های فنی و حرفه ای به مدت 8 سال
• معاون اجرایی و فناوری دبستان به مدت 5 سال
• معاون پرورشی دبستان به مدت 2 سال

ارتباط با مدیریت