محمد علی مزینانیان

متولد شاهرود.
مدرس دانشگاه صنعتی شاهرود.
مدرس سه تار و دف ،کانون شهید بهشتی، حوزه هنري شاهرود و سرپرست گروه موسیقی وصال.

آخرین مدرك تحصیلی
مقطع رشته معدل تاریخ فارغ التحصیلی دانشگاه شهرستان
کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مکانیک خاك وپی 17/44 1394/11/12 صنعتی شاهرود شاهرود
کارشناسی موسیقی (پداگوژي) 17/30 1401/06/31 هنر پویان سمنان
سوابق دوره هاي آموزشی موسیقی
دوره وشرح دوره رشته تخصصی ازتاریخ تا تاریخ استاد شهرستان
مقدماتی : کتاب اول هنرستان تئوري موسیقی و سه تار 1369 1371 بهمن سپهري شکیب شاهرود
متوسطه : کتاب دوم هنرستان ودرویش خان سه تار 1372 1373 حمید علی محمدي شاهرود
پیشرفته 1 : ردیف میرزا عبدا… سه تار 1374 1375 حسن ادیب شاهرود
گروه نوازي سه تار 1377 1378 مسعود خزعلی شاهرود گروه نوازي
گروه نوازي سه تار 1384 1385 شاهین پورداداش شاهرود
دانشگاه هنر آفرین پویان(کارشناسی موسیقی) درس ساز تخصصی( سه تار) 1399 1401 سعید ابراهیمی سمنان
مقدماتی دف 1389 1398 خودآموز شاهرود
متوسطه و پیشرفته دف 1398 1400 افشین خلج (آموزش مجازي) کرج
مختصري از شرح کارنامه هنري:
– سال ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۲ خانه آموزش هنر وادبیات سوره شاهرود (تدریس تئوري موسیقی وسه تار).
– سال ۱۳۷۹ تشکیل گروه هنري وصال (با ساز بندي سازهاي ایرانی وگروه کر) و اجراهاي متعدد.
– سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۳ حوزه هنري شاهرود (تدریس تئوري موسیقی وسه تار).
– سال ۱۳۸۱ تنظیم موسیقی براي تاتر با عنوان( معرکه در معرکه به کارگردانی خانم سارا آقائیان ، شرکت درجشنواره دانشجویی و(کسب رتبه دوم
در موسیقی تاتر و راه یافتن به جشنواره بین الملی دانشجویی تاتر تهران).
– سال ۱۳۸٤ الی ۱۳۸٥ مدیر واحد هنر وموسیقی موسسه نورافشان شاهرود وتدریس تئوري موسیقی وسه تار.
– سال ۱۳۸٥ تا کنون، مسئول واحد موسیقی کانون ملی شهید بهشتی شاهرود و تدریس تئوري موسیقی وسه تار.
– سال ۱۳۹٥ آموزش دف به عنوان ساز دوم.
– سال ۱۳۹٦ برگزاري کارگاههاي آموزشی براي هنرجویان سه تار و دف در خانه هنرمندان شاهرود.
– سال 1400 نوشتن اتودهاي مختلف براي هنرجویان سه تار و دف (براي تقویت انگشت گذاري، مضراب و سرعت اجرا و … با نرم افزار نت نویسی فیناله).
تحقیق ، پژوهش و مقالات:
– وجوه اشتراك الحان مورد استفاده در قرآن کریم و الحان ایرانی.
استاد مشاور پایان نامه دانشجو آقاي محمد مهدي زاده، دانشکده علوم قرآنی شاهرود مهر1391 .
– بررسی تاریخچه موسیقی در شاهرود.
استاد مشاور پایان نامه دانشجو خانم صدیقه رضایی، دانشگاه پیام نور دامغان بهمن۱۳۸۳ .
– بررسی ارتباط بین موسیقی و معماري بهمن.1387
آموزشی مختلف براي ساز سهتار، “دستور مقدماتی تار و سه تار” روح االله خالقی، “آموزش سهتار” جلال ذوالفنون ، دستور 1 – مقاله : بررسی و مقایسه چهار کارگان
سه تاردوره ابتدایی” و”دستور تار و سه تار دوره متوسطه” حسین علیزاده، با ذکر موارد پداگوژیک و متد آموزشی، بهمن 1400
-مقاله : ریتم در موسیقی، بررسی و اصلاح برخی اشکالات نت نوسی، مهر 1401
مهارتها :
-آشنایی کامل با ردیف موسیقی دستگاهی ایران .
-آشنایی کامل با نرم افزار نت نویسی فیناله .
-آشنایی با مبانی تئوري موسیقی( ایرانی و جهانی)، سلفژ، هارمنی، کنترپوان و تاریخ موسیقی.
-آشنایی با مبانی گروه نوازي، بداهه نوازي و مبانی آواز گروهی(کر)

ارتباط با مدیریت