محسن شهنما

1361 شاهرود

تحصیلات : کارشناسی گرافیک/کارشناسی موسیقی

30 سال سابقه خوشنویسی(دارای درجه استادی از انجمن خوشنویسان ایران)+(درجه دو هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان وزارت ارشاد)

مدرس رسمی انجمن خوشنویسان ایران

موسس اولین آموزشگاه خصوصی خوشنویسی در استان 1394

کارشناس روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود

مدرس موسیقی(ساز تخصصی تار،عود، سه تار)

معلم هنردبیرستان از سال 1395

ارتباط با مدیریت