ستایش خرم

ستایش خرم متولد ۱۳۶۵
از هفده سالگی نوازندگی ساز گیتار و شروع کردم
دارای کارشناسی پداگوژی (تربیت مربی موسیقی )و نوازندگی ساز جهانی از دانشگاه نهاوند تهران و دانشگاه پویان سمنان
گیتار و نزد اساتیدی چون جناب آقای سیامک مهاجر، حامد فتحی ،شهرام فقیهی سیروس مقدم فرا گرفتم.

و نوازندگی ساز پیانو نزد اساتیدی چون خانم کلارا بوکوچاوا خانم افسانه قاسمی آقای پیمان مدنی و آقای امیر علی توحیدی آغاز کردم

ده سال سابقه تدریس رسمی در ساز گیتار دارم.

ارتباط با مدیریت