دکترمیثم یزدان پناهی

 دکترمیثم یزدان پناهی
عضو هیات علمی دانشگاه با 18سال سابقه تدریس در زمینه الکترونیک و کامپیوتر.
نگران و پیگیر در ارائه آموزش با کیفیت برای دانشجویان و تربیت نیروهای
متخصص. توانایی برخورداری از کارهای چالش برانگیز و متنوع در محیط دانشگاهی
و برقراری ارتباط موثر با دانشجویان و همکاران و توانایی هماهنگی در تیم. عالقمند
به هوش مصنوعی، داده کاوی، یادگیری ماشین، برنامه نویسی، انرژی های تجدید
پذیر، صنعت انرژی های نو به خصوص نیروگاههای فوتوولتائیک، الکترونیک
دیجیتال، طراحی مدارهای مبتنی بر میکروکنترلر، طراحی مدارهای مجتمع دیجیتال
مبتنی بر FPGA، الکترونیک آنالوگ و ساخت مدارهای آنالوگ مثل ,Amplifier
…,Function generator, SMPS

سوابق تحصیلی:
۱۳۸۲ – ۱۳۷۷
کارشناسی مهندسی برق
گرایش: الکترونیک
موسسه/دانشگاه: دانشگاه شاهد تهران دولتی
تهران

۱۳۸۴ – ۱۳۸۲
کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک
گرایش: الکترونیک
موسسه/دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ایران دولتی
تهران
معدل : ۱۶.۸۸
۱۳۹۹ – اکنون
دکتری مهندسی کامپیوتر
گرایش: هوش مصنوعی
موسسه/دانشگاه: دانشگاه صنعتی شاهرود دولتی
سمنان، شاهرود

مهارتها:
CVBUILDER.ME
verilog
برنامه نویسی C
برنامه نویسی C++
MATLAB
Flowcode AVR
orcad
Siemens SIMATIC STEP 7
برنامه نویسی Arduino
طراحی برد نرم افزار Designer Altium
jupyter notebook
مهارت خواندن ،مهارت نوشتن ،مهارت گفتاری ،مهارت شنیداری ،انگلیسی (MSRT score: 70 out of 100)

رزومه:
تیر ۱۳۸۴ – اکنون
وظایف و دستاوردها
عضو هیات علمی دانشگاه
دانشگاه آزاد شاهرود
سمنان، شاهرود
مهر ۱۳۸۶ – خرداد ۱۳۹۳
وظایف و دستاوردها
تدریس
دانشگاه صنعتی شاهرود
سمنان، شاهرود
مهر ۱۳۹۲ – مهر ۱۳۹۶
مدرس
دانشگاه علمی-کاربردی مهارت شاهرود
سمنان، شاهرود
بهمن ۱۳۸۵ – خرداد ۱۳۸۶
مدرس
دانشگاه علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی استان سمنان
سمنان، شاهرود
زبان شبکه اجتماعی
سوابق شغلی:
تدریس دروس تئوری مثل هوش مصنوعی، داده کاوی، برنامه نویسی پیشرفته، فیزیک
الکترونیک، ریاضی مهندسی، معادالت دیفرانسیل، کاربرد میکروکنترلرها، زبان فنی،
میکروپروسسور، تکنیک پالس، مدارهای مجتمع خطی، الکترونیک ،1 الکترونیک ،2 الکترونیک
،3 مدارهای الکتریکی،1 مدارهای الکتریکی،2 مبانی برق، ریاضی عمومی، ایمنی برق، اصول
میکروکامپیوتر، مدارهای مجتمع دیجیتال، مبانی الکترونیک، مباحث ویژه در الکترونیک،
اگ،د یج تال)مدارهای منط ی(، برن مه نوی ی کام یوتر، منا ع تغذ ه، اند زه گیر وریل
الکتریکی، کنترل صنعتی
تدریس دروس عملی مثل: آزمایشگاه هوش مصنوعی، کاربرد رایانه در الکترونیک، پروژه
آزمايشگاه الکترونيک ،3 آزمایشگاه مدارهای مجتمع خطی، آزمایشگاه میکروپروسسور، نرم
افزارهاي کاربردي در الکترونيک، آزمایشگاه میکروکنترلر، آزمایشگاه دیجیتال، آزمایشگاه
تکنیک پالس، آزمایشگاه اصول اندازه گیری، آزمایشگاه معماری کامپیوتر، آزمایشگاه
الکترونیک ،1 آزمایشگاه الکترونیک ،2 آزمایشگاه الکترونیک ،3 آزمایشگاه مدارهای مخابراتی
همکاری در جلسات هیئت علمی و مشارکت در اتخاذ تصمیمات تحصیلی و پژوهشی
راهاندازی و استقرار آزمایشگاه تحقیقاتی برای اجرای پروژههای تحقیقاتی
همایشها و کارگاههای آموزشی در زمینههای مربوط به رشتهی تخصصی برگزار کردن
استاد راهنما برای دانشجویان در انجام پایاننامه و پروژههای دانشجویی
تدریس دروس میکروپروسسور، آزمایشگاه معماری کامپیوتر، آزمایشگاه میکروپروسسور
خرداد ۱۳۹۷ – مرداد ۱۴۰۰
وظایف و دستاوردها:
مدیر روابط عمومی و رئیس حوزه ریاست دانشگاه
دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود و بیمارستان خاتم األنبیاء)ص(
سمنان، شاهرود
خرداد ۱۳۹۷ – مرداد ۱۴۰۰
خبرنگار
خبرگزاری های آنا و ایسکانیوز
۱۳۹۹
لینک مرتبط : موفقیت در آزمون پایانی
دوره خبرنگاری
موسسه: خبرگزاری ایرنا
۱۳۹۴
لینک مرتبط : دستيابي به رتبه ممتاز در 3 مهارت reading & writing & speaking و
عالي در مهارت listening
کارگاه تافل
موسسه: دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود
معامله گری در بازار فارکس به روشهای تکنیکال و فاندمنتال
انجام معامله REAL در بازار فارکس روی جفت ارز EURUSD
۱۳۹۷
همکاری با دانشگاه حکیم سبزواری در انجام پروژه تخمین ضخامت لوله
های انتقال نفت با کارفرمایی شرکت نفت
بهمن ۱۳۸۵
طراحی مدل سازمان ناب )Office Lean )با مطالعه تطبیقی چند سازمان و
وزارتخانه در کشورهای موفق
کارفرما / درخواست کننده: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان
عضو تیم مجری پروژه”طراحی دولت کوچک کارا و مقتدر” به کارفرمایی سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان
برنامه ریزی و اجرای تبلیغات برای جذب دانشجو
برقراری و حفظ رابطه با رسانهها و خبرگزاری ها
تنظیم متن و تدوین اخبار، خبرنامه ها و متون تبلیغاتی
مشارکت در برگزاری مراسم ها و تولید محتوای چندرسانه ای برای ارتقا و شناخته شدن
دانشگاه
دوره ها و گواهینامه ها ،فعالیتهای تحقیقاتی،پروژه ها

۱۳۸۳
انجام موفقيت آميز پروژه تثبيت روشنايی قطارهای اتوبوسی
کارفرما / درخواست کننده: اداره کل مولدهای راه آهن جمهوری اسالمی ایران
پروژه مشترک با شرکت فنی مهندسی کاوشیاران برای اداره کل مولدهای راه آهن
جمهوری اسالمی ایران
همكاري با پارك علم و فن آوري استان سمنان
کارفرما / درخواست کننده: پارك علم و فن آوری استان سمنان
به مدت يك سال)طرح خدمت سربازی(
آموزش پرسنل آتش نشانی شهرستان شاهرود
کارفرما / درخواست کننده: آتش نشانی شهرستان شاهرود
تدریس دوره کوتاه مدت “آشنایی با خطرات برق و مقابله با آن” در سال 1386
كارشناس مركز سوييچ مخابرات شاهرود and Operation(OMC
Maintenance Centre)
کارفرما / درخواست کننده: اداره مخابرات شهرستان شاهرود
نگهداري مركز سوييچ مخابرات نواب شاهرود به مدت حدود 15 ماه
خرداد ۱۳۹۳
مدیر کمیته فنی و کمیته داوری مسابقات رباتیک
برگزاری مسابقات کشوری رباتیک در 3 خرداد 93
۱۳۹۵
آموزش پرسنل و مدیران اداره کل راه و ترابری استان سمنان
کارفرما / درخواست کننده: اداره کل راه و ترابری استان سمنان
برگزاری دوره فشرده موبایلهای هوشمند نسل سوم توسط جهاد دانشگاهی استان
سمنان
عضو شورای پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی مهارت
کارفرما / درخواست کننده: دانشگاه علمی کاربردی مهارت
تهیه سند راهبردی پنج ساله دانشگاه علمی کاربردی مهارت
تدریس در دوره های IEEE دانشگاه صنعتی شاهرود
4 دوره تدریس برنامه نویسی میکروکنترلرهای AVR در محیط طراحی مجتمع
CodeVision AVR
تدریس در دوره های IEEE دانشگاه آزاد شاهرود
یک دوره تدریس برنامه نویسی میکروکنترلرهای AVR در محیط طراحی مجتمع
AVR CodeVision و یک دوره تدریس طراحی و شبیه سازی مدارها با استفاده از
نرم افزار Proteus
طراحی منبع تغذیه
کارفرما / درخواست کننده: دانشگاه صنعتی شریف
عقد قرارداد با یکی از اساتید دانشگاه شریف در راستای طراحی و ساخت منبع
تغذیه سوییچینگ مورد استفاده در آزمایشگاه
آذر ۱۴۰۱
میکروکامپیوترها، میکروپروسسورها و اصول برنامه نویسی
تألیف کتاب :

1-” میکروکامپیوترها، میکروپروسسورها و اصول برنامه نویسی” شماره
شابك: -7 978-622-02-2502 ، نوبت چاپ: اول- 1401
کتب تألیف شده
CVBUILDER.ME
تیر ۱۳۹۷
2- ” میکروکنترلرهای AVR و آموزش طراحی برنامه در محيط
CodeVisionAVR “شابک دوره: -1 ،978-600-449-949 شماره شابك: -4 -449-948
،978-600 نوبت چاپ: اول- 1397

ارتباط با مدیریت