📌جهش درآمد بانکها از کارمزد

IMG_20230728_215540_665

جهش درآمد بانکها از کارمزد دستگاههای کارتخوان

با توجه به افزایش نرخ کارمزدهای بانکی دور از انتظار نبود که خالص درآمد بانکها از کارمزد در فصل بهار ۱۴۰۲ جهش کند.

ضمنا

در بین بانک‌‌ها، بانک ملت با درآمد کارمزد ۴۴۹۵ میلیارد تومانی و سود کارمزد ۳۸۰۳ میلیارد تومانی بیشترین درآمد و سود را داشته و تنها پست بانک در این بخش خالص درآمد منفی داشته

ارتباط با مدیریت