یه چهارشنبه زیبا یه خاطره بیاد ماندنی

photo_2023-12-28_21-54-52

اردوی مشترک چهارشنبه سوری دبیرستان سپهر و هنرستان البرز در محل اقامتگاه شاهوار (روستای علی آباد)

ارتباط با مدیریت