یه شب زیبا وبیاد ماندنی با همکاران محترم در هفته بزرگ داشت مقام معلم

photo_۲۰۲۳-۰۵-۰۷_۲۱-۴۵-۰۷

دورهمی دبیران محترم و هنرآموزان بزرگوار دبیرستان سپهر و هنرستان البرز بمناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم

پیمایش به بالا

ارتباط با مدیریت