یه شب زیبا وبیاد ماندنی با همکاران محترم در هفته بزرگ داشت مقام معلم

photo_2023-12-28_22-31-01

دورهمی دبیران محترم و هنرآموزان بزرگوار دبیرستان سپهر و هنرستان البرز بمناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم

 

ارتباط با مدیریت