میزبانی آموزشگاه هوش برتر از المپیادی ها

3

امروز سه شنبه 1401/8/10بیستمین دوره المپیاد مهارت استانی باحضور شرکت کنندگان در دو حرفه الکترونیک وفناوری طراحی گرافیک درمحل آموزشگاه فنی ومهندسی هوش برتر برگزار شد.

این رقابت از ساعت 9شروع شد وتا ساعت 16 به طول انجامید.گروه فناوری طراحی گرافیک با4 شرکت کننده از شهرستان های سمنان-شاهرود-دامغان-بیارجمندوگروه الکترونیک با دو شرکت کننده از شهرستان های شاهرود ودامغان رقابت داشتند.

این رقابت ها توسط دو گروه داوری ویک ناظر المپیاد برگزار شد.

مدیر کل محترم سازمان فنی وحرفه ای استان جناب آقای مهندس شاهچراغ وروسای محترم مراکز فنی وحرفه ای خواهران وبرادران شاهرود جناب آقای مهندس جلالی وسرکار خانم مهندس زهرابی بازدید کنندگان این رقابت ها بودند.

با تشکر از همکاران محترم ساز مان فنی وحرفه ای وپرسنل ومربیان محترم آموزشگاه فنی ومهندسی هوش برتر وهنرستان البرز.

 

ارتباط با مدیریت