معافیت داروهای طبیعی و سنتی از ارزش افزوده

براساس بند (۹) از ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. در همین راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در نامه ای خطاب به کلیه ی شرکت های تولید کننده و وارد کننده ی فرآورده های طبیعی، سنتی چنین اعلام میدارد:

با توجه به درخواست های متعدد شرکت های دارویی مبنی بر اعلام معافیت بر ارزش افزوده فرآورده های طبیعی و سنتی، به اطلاع می رساند داروهای طبیعی و سنتی مطابق با بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده همانند دارو معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. همچنین فهرست فرآورده های طبیعی و داروهای سنتی در تارنمای سازمان غذا و دارو به نشانی http://fda.gov.ir قابل مشاهده می باشد.

 

ارتباط با مدیریت