صدور شناسه یکتا برای همه فعالان از شهریور ماه1402

📌فراخوان همه فعالان اقتصادی برای دریافت شناسه یکتا از شهریور

✍️مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرد:

زمینه فنی برای صدور شناسه یکتا برای همه فعالان اقتصادی و کنار گذاشتن مجوزهای کاغذی آماده شده است و از شهریور ماه آتی فراخوان عمومی برای دریافت شناسه یکتا و رسمی شدن همه فعالان اقتصادی آغاز خواهد شد

ارتباط با مدیریت