دریافت کارمزداز کارتخوان ها

آغاز دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها

✍بانک مرکزی:
⬅️طبق زمان‌بندی و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی از ۴ تیرماه اجرایی شد.

⬅️پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌ و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد. کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است.

🔹️ در شبکه پرداخت کشور؛ دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ تومان تا حداکثر سقف تعیین شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند.

دریافت کارمزد از هر تراکنش موجب افزایش استفاده از وجه نقد در معاملات خرد خواهد شد.

ارتباط با مدیریت