جشن پایان سال همزمان دبیرستان سپهر و هنرستان البرز

photo_2023-12-28_22-11-20

جشن پایان سال همزمان دبیرستان سپهر و هنرستان البرز با ارائه برنامه‌ها و فعالیت‌های دانش‌آموزان و هنرجویان و همراه با تقدیر از دبیران و هنرآموزان این دو مدرسه برگزار شد.

ارتباط با مدیریت