آموزش برگشت از فروش در سامانه مودیان

آموزشی– سامانه مودیان

صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش:

  • چنانچه پس از صدور هر یک از صورتحساب های الکترونیکی اصلی و یا اصلاحی، بخشی از کالا و یا خدمت کاهش یافته باشد، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش و ثبت آن در سامانه مودیان اقدام می‌نماید. صورتحساب برگشت از فروش از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب اصلی مرجع و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع است و شامل اقلام کالا یا خدمات فروخته شده منهای اقلام برگشتی می‌‏شود.
  • نکات ضروری در مورد صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش:

1️⃣ در این نوع صورتحساب، اطلاعات مربوط به خریدار غیر قابل اصلاح می‏‌باشد و تعداد یا مقدار هر ردیف از کالاها یا خدمات می‌بایست نسبت به صورتحساب مرجع، کاهش یافته باشد.

2️⃣ در صورتی که تمام اقلام کالاها یا خدمات برگشت داده شده‌ باشد نمی‌توان صورتحساب برگشت از فروش صادر نمود و در این حالت می‌بایست صورتحساب ابطالی صادر شود.

3️⃣ در صورتحساب برگشت از فروش مبالغ مربوط به هر یک از کالاها یا خدمات را نسبت به صورتحساب اصلی، نمی‏‌توان تغییر داد.

ارتباط با مدیریت