بازدید هنرجویان رشته الکترونیک هنرستان البرز از کارخانه سیم و کابل مغان

photo_۲۰۲۳-۱۱-۲۹_۰۵-۴۲-۴۱

بازدید آموزشی هنرجویان پایه دهم ویازدهم الکترونیک از شرکت تولیدی سیم کابل مغان شاهرود.

تشکر از مدیریت محترم شرکت سیم وکابل مغان وپرسنل محترمشان.

 

ارتباط با مدیریت