اردوی طبیعت گردی هنرجویان هنرستان البرز در منطقه قطری

photo_۲۰۲۳-۱۱-۱۶_۰۹-۱۰-۲۳ (2)

یه روز زیبا وفراموش نشدنی در اردوی طبیعت گردی قطری چشمه مریم با اساتید محترم وپرسنل محترم هنرستان البرز وهنرجویان محترم .

تشکر فراوان از راهنمای تیم جناب آقای استاد حسن شهنما

ارتباط با مدیریت