اردوی رصدی دبیرستان سپهر و هنرستان البرز در محل اقامتگاه بومگردی ستاره کویر

photo_2023-12-28_21-58-44

با پایان یافتن امتحانات پایان سال،  اردوی رصدی دبیرستان سپهر و هنرستان البرز در محل اقامتگاه بومگردی ستاره کویر در روستای چاه‌جام برگزار  شد.

ارتباط با مدیریت