اردوی آموزشی تفریحی هنرجویان هنرستان البرز

IMG_20221207_160551_030

اولین اردوی آموزشی تفریحی هنرجویان هنرستان البرز در منطقه زیبای مجن درسال تحصیلی 1401به همراه پرسنل اداری وآموزشی

سپاس فراوان از کادر اداری وآموزشی

 

تشکر فراوان از استاد بزرگوار جناب شهنما

ارتباط با مدیریت