اذوی مشترک دانش آموزان دبیرستان سپهر وهنرجویان هنرستان البرز به شهر همدان زیبا

photo_2023-12-28_21-53-49

اردوی همدان دانش‌آموزان نهم دبیرستان سپهر همراه با هنرجویان دهم هنرستان البرز از ۱۲ تا ۱۵ اردیبهشت برگزار شد.

ارتباط با مدیریت