اذوی مشترک دانش آموزان دبیرستان سپهر وهنرجویان هنرستان البرز به شهر همدان زیبا

photo_۲۰۲۳-۰۵-۰۵_۱۰-۵۵-۳۹

اردوی همدان دانش‌آموزان نهم دبیرستان سپهر همراه با هنرجویان دهم هنرستان البرز از ۱۲ تا ۱۵ اردیبهشت برگزار شد.

پیمایش به بالا

ارتباط با مدیریت