آموزش الکترونیک و قطعه شناسی تعمیر موبایل و تبلت(فصل4)

شکل-ظاهری-ترانزیستور-اثر-میدانی-300x200

ترانزیستور

قطعه ای است که معمولا دارای سه پایه می باشد و بر دو نوع است:

انواع ترانزیستور
1- ترانزیستورهای BJT  دو قطبی

ترانزیستورهای دو قطبی معمولا ساختاری شبیه به دو دیود دارند و بر دو نوع مثبت PNP و منفی NPN می باشند.

ساختار داخلی ترانزیستور های BJT

ساختار داخلی و سمبل مداری ترانزیستور دوقطبی مثبت و منفی

سمبل مداری ترانزیستور دو قطبی

آموزش تعمیر موبایل و تبلت – سمبل مداری ترانزیستور دو قطبی

ترانزیستورهای دو قطبی دارای سه پایه به نام های بیس B ، کلکتور C و امیتر E می باشند در سمبل مداری ترانزیستور پایه دارای فلش پایه امیتر نام دارد .چنانچه جهت فلش امیتر به سمت بیرون باشد ترانزسیتور از نوع منفی و اگر فلش به سمت داخل باشد، ترانزیستور از نوع مثبت می باشد.

ضریب تقویت ترانزیستور (بتا)

میزان تقویت کنندگی ترانزیستور توسط ضریبی به نام بتا (β) از سوی کارخانه سازنده بیان می شود.

در ترانزیستور های دو قطبی جریان های پایه های کلکتور و امیتر تابعی از جریان بیس می باشد.

روابط ترانزیستور

آموزش تعمیر موبایل و تبلت – فرمول جریان امیتر

روایط ترانزیستور

رابطه جریان کلکتور-آموزشگاه هوش برتر

ترانزیستور زوج دارلینگتون

با ترکیب دو ترانزیستور می توان یک ترانزیستور با ضریب بتای بزرگتری را ایجاد کرد که به آن ترانزیستور زوج دارلینگتون گفته می شود.

آموزش تخصصی سخت افزار موبایل-ترانزیستور زوج دارلینگتون

نحوه محاسبه ضریب بتا در ترانزیستور دارلینگتون

رابطه بتا در ترانزیستور زوج دارلینگتون

ترانزیستورهای اثر میدانی

ترانزیستور های اثر میدانی هم شبیه ترانزیستورهای دو قطبی معمولا دارای سه پایه می باشند که به نام های گیت، درین و سورس نام گذاری شده است، تفاوت اصلی ترانزیستور های اثر میدانی که اصطلاحا FET نامیده می شوند در این است که در ترانزیستورهای اثر میدانی جریان درین سورس تابعی از ولتاژ گیت می باشد.این ترانزیستورها به دو دسته ماسفت MOSFET و جی فت JFET تقسیم می شوند.

سمبل مداری ترانزیستور FET

 

سمبل مداری ترانزیستور اثرمیدانی

شکل ظاهری ترانزیستورهای FET

آموزشگاه تعمیر موبایل هوش برتر-FET

FET

کاربردهای ترانزیستور

معمولا از ترانزیستورها  برای 2 کاربرد مهم استفاده می کنند :

1- استفاده از ترانزیستور به عنوان تقویت کننده

2-  استفاده از ترانزیستور به عنوان کلید زنی یا سوئیچینگ

سوالات این فصل

1. بتا در ترانزیستور زوج دارلینگتون چگونه محاسبه می شود؟

 
 
 
 

2. ترانزیستورهای دو قطبی معمولا ساختاری شبیه به دو دیود دارند و بر دو نوع مثبت …. و منفی …. می باشند

 
 
 
 

3. در ترانزیستور های دو قطبی جریان های پایه های کلکتور و امیتر تابعی از جریان چیست؟

 
 
 
 

4. 

کدام گزینه در مورد شکل صحیح است؟

 

 
 
 
 

5. کدام مورد انواع MOSFET را بیان می کند؟

 
 
 
 

6. میزان تقویت کنندگی ترانزیستور توسط ضریبی به نام ……از سوی کارخانه سازنده بیان می شود

 
 
 
 

7. MOSFET چیست ؟

 
 
 
 

8. کدام گزینه در مورد سمبل مداری ترانزیستور NPN صحیح می باشد؟

 
 
 
 

9. کدام گزینه بیانگر کاربردهای ترازیستورها می باشد ؟

 

 
 
 
 

10. کدام گزینه بیانگر انواع ترانزیستور می باشد ؟

 
 
 
 

 

ارتباط با مدیریت