برگزاری آزمون گزینه2-25آذر

امروز جمعه  ۲۵آذر(سال تحصیلی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ )آزمون حضوری گزینه2در  نمایندگی انحصاری شهرستان شاهرودبرگزار شد. آرزوی موفقیت برای همه شرکت کنندگان . سپاس از زحمات فراوان  همکارمحترم جناب آقای میلاد صفایی نیا .  

ارتباط با مدیریت