حضور تیم آموزشی روباتیک ذهن برتر در دبستان گویش

امروز سه شنبه 1401/10/13تیم آموزشی روباتیک ذهن برتر جهت ارزیابی واستعداد یابی دانش آموزان، افتخار مهمانی دبستان گویش را داشت ،این فعالیت آموزشی با حضور حدود 50 دانش آموز در مقاطع سوم وچهارم وپنجم وششم از ساعت 8 تا ساعت 12 به طول انجامید.در این بازه زمانی با ارائه طرح درسی از استاندارد دوره KAI …

حضور تیم آموزشی روباتیک ذهن برتر در دبستان گویش ادامه »