تفاوت روغن لحیم با روغن فلکس

روغن لحیم و روغن فلکس از پرمصرفترین مواد صنعت الکترونیک هستند. افرادی که در این حیطه مشغول به فعالیت باشند، با این مواد آشنایی داشته و معمولا یکی از آنها را برای لحیم کاری به کار می‌گیرند. هر کدام از این روغن‌ها خصوصیات خاص خود را دارند که در ادامه به طور مجزا به هر …

تفاوت روغن لحیم با روغن فلکس ادامه »