ربات چیست؟

ربات ها دارای اشکال و انواع متفاوتی هستند و متناسب با کاربردشان ممکن است چرخ دار، پادار، پروازی، آبی یا … باشند. ربات ها از کار در کارخانه های صنعتی گرفته تا جراحی و بازی فوتبال، می‌توانند وظایف متفاوتی داشته باشند و ممکن است به کوچکی یک سکه و یا به بزرگی یک ماشین باشند. این تنوع از نظر اندازه، طراحی و قابلیت ها […]

ارتباط با مدیریت