اردوی مشترک دانش آموزان دبیرستان سپهر وهنرجویان هنرستان البرز

دانش آموزان دبیرستان سپهر وهنرجویان هنرستان البرز با برنامه ریزی  ومدیریت پرسنل آموزشی واداری دبیرستان سپهر وهنرستان البرزدر یک فصل زیبا وروز بیاد ماندنی در منظره ای زیبای یک روز برفی، خاطره ای فراموش نشدنی  در ذهن ها ساختند.آرزوی شادی وخوشی برای همه عزیزان .وتشکر فراوان از پرسنل محترم دبیرستان سپهر وهنرستان البرز. روز پنج …

اردوی مشترک دانش آموزان دبیرستان سپهر وهنرجویان هنرستان البرز ادامه »