کاربر نرم افزار مالي

 

عناوین

 1. بکارگیری سیستم عامل
 2. بكارگیری اینترنت
 3. بكارگیری نرم افزار واژه پرداز Word درحسابداری
 4. بكارگیری صحفه گستره Excel
 5. ثبت داده های مالی در نرم افزار Access
 6. گزارش گیری مالی با نرم افزار Power point
 7. بایگانی اسناد و مدارک مالی در نرم افزار One note
 8. ایجاد دوره مالی با است اده از نرم افزار حسابداری
 9. کدینگ حسابهای مناسب با فعالیت شرکت
 10. طبقه بندی حسابهای تفصیلی در نرم افزار
 11. انجام عملیات مربوط به دریافتی و پرداختی
 12. انجام عملیات خرید و روش محصولات و خدمات شرکت

استاندارداموزش:

عنوان1:

بكارگیری سیستم عامل

دانش:

 1. سخت افزار (hardware)و نرم افزار (Software)
 2. انواع شبكهNetwork Types) )
 3. مفهوم انتقال داده (Data Transfer)
 4. دنیای الكترونیك (Electronic world)
 5. ارتباط (Communication)
 6. حافظه و مخازن ذخیره سازی Memory and Storage))
 7. دیواره آتش (Firewall)
 8. قانون حق کپی (Copyright)
 9. محیط کار ویندوز
 10. اصول تنظیم تاریخ ، ساعت و زبان رایانه، رمزگذاری ،نحوه ساخت کاربر جدید
 11. مشاهده اطلاعات سیستمی رایانه
 12. برنامه های کاربردی و آموزشی(paint Word pad- Notepad—calculator)
 13. روشهای ایجاد انواع فایل
 14. روش های امنیت داده(security Data)
 15. صندوق بازیافت
 16. نحوه رایت سی دی
 17. شیوه سازماندهی در سیستم عامل
 18. بزار ذخیره سازی فایل ها و پوشه ها
 19. ویروس ها(Viruses) وضدویروس ها (Antiviruses)
 20. روش چاپ

مهارت :

 1. بكار گیاری ابزارهای ورودی و خروجی(Devices output/ Input)
 2. بكار گیری نرم افزارهای کاربردی(Software Application)
 3. بررسی و اتصال سرویس های اتصال به اینترنت
 4. حفظ اطلاعات
 5. ایجاد امنیت در سیستم
 6. بستن یك برنامه دارای مشكل و خاموش نمودن ایمن
 7. تنظیم میزکار ویندوز(مدیریت فایل ها، پوشه ها و مرتب سازی ونمایش آیكنها و ایجاد میانبر(
 8. مدیریت ویندوز(نظیم تاریخ و ساعت رایانه و حجم صدا و زبان و رمزگذاری و ساخت کاربر جدید(
 9. ذخیره تصویر در ویندوز به روش های مختلف
 10. مدیریت صندوق بازیا فت
 11. رایت سی دی
 12. فشرده سازی فایل
 13. ویروس یابی
 14. چاپ اطلاعات

عنوان2:

بكارگیری اینترنت

دانش:

 1. اینترنت و کاربردآن در حسابداری
 2. WWW
 3. ساختار یك آدرس وب
 4. جستجوگر وب وتفاوت بین انواع آن با موارد دیگر
 5. توابع راهنما
 6. گزینه جستجو
 7. نحوه ذخیره یك صحفه وب
 8. دانلود و آپلود
 9. پیش نمایش و نحوه آماده سازی چاپ
 10. نحوه ساختن پست الكترونیكی
 11. نرم ا زار outlook
 12. روش مرتب سازی نامه های الكترونیكی براساس نام ، تاریخ دریافت و سایز آنها
 13. روش یافتن یك نامه الكترونیكی

مهارت:

 1. تنظیم مرورگر و و کار با History
 2. نشانه گذاری سایت
 3. انتخاب یك موتور جستجو
 4. جستجوی پایه و مسیریابی حسابداری
 5. دانلود و آپلود نمودن مطالب و تصاویر حسابداری
 6. استفاده از نرم افزار outlook
 7. ایجاد یك پست الكترونیكی
 8. ارسال نامه الكترونیكی
 9. ارسال ایمیل به همراه وضمائم
 10. استفاده از سایت های حسابداری

عنوان3:

بكارگیری نرم افزار واژه پرداز Word در حسابداری

دانش:

 1. محیط Word
 2. الگو و دیاگرام
 3. پس زمینه سند
 4. جداکننده سطر و صفحه ، ویژگیtext Auto ،ویژ گی Autocorrect
 5. نوشته های چند ستونی

مهارت :

 1. استفاده ازنوار ابزارهای Word
 2. ا فزودن دکمه به نوار ابزار،تنظیم برگه، فونت و ترازبندی نوشته ها
 3. تنظیم فونت، پاراگراف،قالب بندی فایل
 4. درج تصویر، پاورقی، نمودار
 5. تنظیم جداول، فرمول نویسی، سرصفحه و پاصفحه، شماره صفحه ویژگی hyperlink
 6. جداکردن سطر و صفحه
 7. استفاده از ویژگی Auto text و Autocorrect
 8. چاپ فایل ها
 9. نگارش نامه مالی
 10. ایجاد یك جدول مالی

عنوان4:

Excel بکارگیري صفحه گسترده

دانش:

 1. ویژگی های نرم ا فزار Excel
 2. روش های نشانه گذاری
 3. چگونگی مدیریت داده ها
 4. توابع در حسابداری
 5. نحوه یادداشت گذاری روی داده ها ،خطاها در Excel، آدرس دهی خانه ها، نمای برنامه Excel ،ثابت نگهداشتن سطرها یا ستون ها
 6. انواع ذخیره فایل در Excel
 7. نحوه تنظیم صفحه و چاپ

مهارت :

 1. یادداشت گذاری روی داده ها ،خطاها در Excel ،آدرس دهی خانه ها، نمای برنامه Excel ،ثابت نگهداشتن سطرها یا ستون ها
 2. مدیریت داده ها (سازماندهی داده ها، رسم جداول در اکسل ، قالب بندی خانه ها، مرتب کردن داده ها ، فیلتر کردن و جستجوی داده ها، فرمول نویسی، رسم نمودار حسابداری،برقراری شرط(
 3. ارائه داده ها، کپی نمودن فایل ها
 4. معتبر سازی داده های ورودی، محافظت از داده ها
 5. طراحی گزارشات حرفه ای و دینامیك table pivot
 6. بكارگیری formatting conditional

عنوان5:

ثبت داده هاي مالي در نرم افزار Access

دانش:

 1. نرم ا فزار Access و کاربرد آن
 2. اصول طراحی بانك اطلاعاتی
 3. ویژگی فیلدها و روش ایجاد جدول به کمك ویزارد
 4. شاخIndex))
 5. رابطه ها و نحوه ایجاد گذرواژه برای بانک اطلاعاتی
 6. فرم ها، کنترل ها، پرس وجو و گزارش گیری

مهارت:

 1. ایجاد بانك اطلاعاتی جدید و باز کردن یك فایل موجود
 2. ایجاد جدول در نمای Datasheet ،ایجاد باناك اطلاعات در داده های مالی
 3. تولید وتنظیم جداول ، ا فزودن فیلد محاسباتی به فرم، پارس و جوها، پرس و جوی پارامتری ( شاخص های مالی(
 4. گزارش گیری ، فیلتر نمودن داده ها، ایجاد Switchboard ، نمایم خودکار فرم، چاپ همه موارد
 5. ایجاد گذرواژه و ارتباط جداول

عنوان6:

گزارش گیری مالی با نرم افزار Power point

دانش:

 1. ساختار PowerPoint
 2. روش ایجاد اسلاید، جدول، نمودار، درج تصویر
 3. روش درج فرمول و معادله
 4. تنظیمات مفید در نرم ا فزار PowerPoint
 5. نماهای Power point وروش پیمایش اسلایدها

مهارت:

 1. اجرای برنامه Power point
 2. تولید اسلاید ، فایل جدید و نماهای برنامه
 3. درج اطلاعات (داده هاا ی مالی) ، شماره اسلاید، Transition ، نمایش سفارشی
 4. دکمه های عملیاتیMaster Slid
 5. مدیریت نرم افزار ) PowerPointایجاد پس زمینه ، طراحی و پنهان نمودن اسلاید، کارکردن با تصاویر، صدا، نمودار، پویانمایی، انیمیشن متن(
 6. ایجادپیوند،زمانبندی نمایش اسلایدها،ساخت Package نمایشی
 7. ارائه گزارشهای مالی در اسلایدها

عنوان7:

One note کار با نرم افزار

دانش:

 1. ویژگی های نرم ا فزار One note
 2. روش سا خت یك دفترچه جدید در One note
 3. روش سا خت یك Section یا زبانه جدید و جابجایی آن
 4. روش ا فزودن و حذف صفحه به Section
 5. نحوه ایجاد متن، جدول، تصویر و الصاق فایل
 6. روش های نمایش دفترچه
 7. ماشین حسا ب در OneNote
 8. نسخه پشتیبان

مهارت :

 1. ایجاد و حذف دفترچه در notebooks
 2. یادداشت برداری در OneNote و برچسب زدن یادداشتها
 3. تغییرنام notebook
 4. ارسال مطالب به OneNote
 5. اضافه کردن فایل های صوتی و تصویری
 6. ذخیره سازی فرمت های یادداشت برداری شده
 7. سازماندهی اطلاعات
 8. فرمول نویسی
 9. ایجاد جداول در OneNote
 10. مشاهده گزارشات جداول ایجاد شده در OneNote

عنوان 8:

ایجاد دوره مالی با استفاده از نرم افزار حسابداری

دانش:

 1. دوره مالی
 2. کاربر وسطح دسترسی متناسب با وظایف آنها در شرکت

مهارت:

 1. ایجاد دوره مالی مناسب با فعالیت شرکت
 2. صدور اسناد موقت و دائم
 3. تعیین سطح دسترسی کاربران

عنوان9:

بکارگیري کدينگ حسابداري مناسب با فعالیت شرکت

دانش:

 1. کدین و سر فصل ها
 2. سطوح حسا بها و انواع آن
 3. ویژگی های هر سطح حسا ب
 4. انواع دفاتر (روزنامه-کل- معین-تفصیلی(
 5. سر فصل صورت های مالی

مهارت:

 1. ایجاد کدینگ حسابداری
 2. انتصاب ویژگی های مناسب برای هرحساب
 3. تطبیق حسا بها با سرفصل صورت های مالی
 4. گزارش تراز آزمایشی (دوستونی – چهارستونی(
 5. گزارش صورت های مالی (ترازنامه- سود و زیان- سرمایه(

عنوان10:

طبقه بندي حساب هاي تفصیلي در نرم افزار

دانش:

 1. انواع حسابهای تفصیلی
 2. ویژگی های هر نوع تفصیل
 3. حسا بهای تفصیل پذیری
 4. روش صدور سند ا فتتاحیه اولین سال مالی

مهارت:

 1. ایجاد حسا بهای تفصیل در نرم ا فزار
 2. انتخا معین مناسب جهت تراز سندافتتاحیه
 3. صدور سند ا فتتاحیه اولین سال مالی با استفاده از منو

عنوان11:

انجام عملیات مربوط به دريافتني و پرداختني

دانش:

 1. سند حسابداری
 2. حسابهای دریا فتی
 3. حسابهای پرداختنی

مهارت:

 1. گزارش گیری حسابهای دریا فتی
 2. گزارش گیری حسابهای پرداختنی
 3. گزارش گیری از دریا فتها و پرداخت های نقدی
 4. گزارش گیری موجودی نزد بانك ها
 5. گزارش دارایی ثابت

عنوان12:

انجام عملیات خريد و فروش محصولات و خدمات شرکت

دانش:

 1. حسابداری
 2. حسابداری فروش و تخفیفات
 3. فاکتور فروش و فاکتور برگشتی
 4. فاکتور خرید

مهارت:

 1. انجام عملیات ثبت حسابداری خرید و تخفیفات
 2. انجام عملیات ثبت حسابداری فروش و تخفیفات
 3. گزارش گیری از خرید و فروش محصولات

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کاربر نرم افزار مالي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 2 =

محصولات مرتبط