مهندس یاریان

مشخصات فردی: تاریخ تولد: 1362 کارشناسی حسابداری سوابق کاری: سازمان تامین اجتماعی 3ماه حسابهای انفرادی ،کارمند شرکت پیمانکاری فولاد خمش 9 ماه حسابدار شرکت اینترنتی درنا 3 ماه حسابدار شرکت سیمان بیارجمند 1 سال حسابدار شرکت راه و ساختمانی شاهرود،میامی6 ماه حسابدار شرکت حسابداری ارقام پژوهش نگیناز سال 92 ادامه دارد… مدیر عامل موسسات و …

مهندس یاریان ادامه »