مسعود امیری

✅کارشناسی گرافیک
✅فعال در زمینه طراحی و تبلیغات
✅مشاور تبلیغاتی در حوزه بازاریابی و مارکتینگ
✅هنرآموز هنرستان
✅دبیر هنر از سال ۹۲ تا کنون
✅عضو تیم پژوهشی مرکز پژوهشی کاد
✅فعال در زمینه پایان نامه و رساله و مقالات دانشجویی
✅فعال در زمینه پرورشی مدرسه از سال ۹۲ تا کنون
✅مسئول فرهنگی هنری جامعه القرآن از سال ۹۳ تا سال ۹۹

ارتباط با مدیریت