پروژه عملی

هنرجویان عزیز: عکس زیر را بدقت نگاه کنید و برداشت خود را درقالب فایل ورد آماده کرده واز طریق پنل کاربری هنرجویان فتو گرافیک درسایت

ادامه مطلب »

پروژه عملی

      هنرجویان عزیز:         عکس ها با موضوع شغل و بافت را هر چه زودتر تهیه نمایید.  عکس با عمق میدان

ادامه مطلب »

ارتباط با مدیریت