تکلیف شماره ۱

هنرجویان محترم موضوع تکلیف شماره ۱ طرح ۱۰ مسئله برای تحلیل مدارات مقاومتی است. ۵ سوال به همراه جواب و راه حل از  مدار سری

ادامه مطلب »

آزمایشگاه الکترونیک

هنرجویان محترم پایه دهم الکترونیک : از تاریخ 1401/9/10کلیه گزارش کار های مربوط به این آزمایشگاه باید بصورت فایل تایپ شده با رعایت اصول گزارش

ادامه مطلب »

ارتباط با مدیریت