پروژه عملی

هنرجویان عزیز: عکس زیر را بدقت نگاه کنید و برداشت خود را درقالب فایل ورد آماده کرده واز طریق پنل کاربری هنرجویان فتو گرافیک درسایت

ادامه مطلب »

پروژه عملی

      هنرجویان عزیز:         عکس ها با موضوع شغل و بافت را هر چه زودتر تهیه نمایید.  عکس با عمق میدان

ادامه مطلب »

تکلیف شماره ۱

هنرجویان محترم موضوع تکلیف شماره ۱ طرح ۱۰ مسئله برای تحلیل مدارات مقاومتی است. ۵ سوال به همراه جواب و راه حل از  مدار سری

ادامه مطلب »

آزمایشگاه الکترونیک

هنرجویان محترم پایه دهم الکترونیک : از تاریخ 1401/9/10کلیه گزارش کار های مربوط به این آزمایشگاه باید بصورت فایل تایپ شده با رعایت اصول گزارش

ادامه مطلب »

ارتباط با مدیریت